Iesniegums partijas "Tēvzemes mantojums"valdei par uzņemšanu partijā.

Pieteikuma veidlapā iesniegtie personas dati tiks izmantoti Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajos gadījumos, kā arī partijas "Tēvzemes mantojums" pilnvaroto personu saziņai ar Jums.